Välkommen till Ledera AB

Ledera är ett fristående konsultbolag som arbetar med att hjälpa sina kunder med förändringsprocesser med fokus på ledarskap och utveckling. Ledera har bred erfarenhet av organisationsutveckling, verksamhetsstyrning, ledarskap, projektledning, IT och ekonomi och kan därmed bidra i de olika steg som en förändringsprocess innebär.

Lederas vision är att genom att tillföra rätt kompetens hjälpa organisationer att lyckas i större förändringsprocesser. Ledera fungerar som en länk mellan kundföretaget och leverantören och stöttar kundföretaget med förändringsledning, projektledning och styrning. Ledera kan också stötta chefer och ledningsgrupper med coachning och support i förändringsprocesser och IT-projekt, baserat på verksamhetens behov.

Ledera har flerårig erfarenhet av större och internationella projekt, huvudsakligen inom Microsoft Dynamics AX (Axapta) och den kompetens som behövs för leda projekt och tillvarata kundens intressen genom att styra externa konsultinsatser.

Adress

Ledera AB
Långskeppsgatan 1
262 71 Ängelholm

Öppettider

Sociala medier